TENJIKU Himeji Imajyuku Himeji Tuchiyama7-8-16 TEL:079-297-2817
TENJIKU Himeji Kamiya Himeji Kamiyacyou2-25-1  
TENJIKU Kakogawa Noguchi Kakogawa Noguchicyou Noguchi71-2 TEL:079-425-3833
TENJIKU Nishi Akashi Akasahi Wasaka3-8-2 TEL:078-929-2522
Kanton Gyozabo Nishikobe Kobe Niahiku Ikawadanicyou Uruwa1156-3 TEL:078-977-0373